Gold silver rate today

मुंबईतील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

पुण्यातील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

नाशिकमधील सोन्याचे द

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

1 किलो चांदीचा दर -68,030

नागपूरमधील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,210

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,693

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

दिल्लीमधील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,120

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,610

1 किलो चांदीचा दर – 67,91

कोलकत्तामधील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम- 54,160

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम- 49,647

1 किलो चांदीचा दर – 67,900

Close Help dada