Pavitra portal पवित्र पोर्टल झाले सुरू आता शिक्षक भरतीचा मार्ग सुकर

By Amit Agrawal

Published on:

Pavitra portal 2023 मध्ये महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या सुमारे 30000 पदांची भरती केली जाईल. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने सुरळीत शिक्षक भरती करण्याच्या उद्देशाने 2017 मध्ये पवित्र (सर्व शिक्षक भरतीसाठी दृश्यमान पोर्टल) पोर्टल सुरू केले. महाराष्ट्र शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने IBPS मार्फत फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिक्षक पात्रता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2023 आयोजित केली होती. ज्याचा निकाल 24 मार्च 2023 रोजी आला. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग लवकरच पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती करणार आहे. आज या लेखात आपण पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती 2023 ची माहिती पाहणार आहोत.

शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक इच्छुकाला पवित्र पोर्टल काय आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे. शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाते. तुम्हाला सरकारी आणि अनुदानित शाळेत शिक्षक म्हणून रुजू व्हायचे असेल तर तुम्हाला पवित्र पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पवित्र पोर्टलवर उपलब्ध शिक्षक संवर्गातील रिक्त पदांचे सर्व तपशील प्रदान केले आहेत. त्यानुसार, शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2023 (Maha TAIT 2023) परीक्षेतील विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण विचारात घेतले जातात. ही सर्व प्रक्रिया निवडीच्या वेळी उमेदवाराच्या जात प्रवर्गाच्या पवित्र पोर्टलवरील जागांची उपलब्धता आणि इतर आरक्षणे लक्षात घेऊन केली जाते.

पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी उमेदवाराला खालील पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील.

नोंदणीसाठी, अर्जदार महाराष्ट्राचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (Maha TAIT 2023) परीक्षा दिलेली उमेदवारच नोंदणी करू शकतील.

इयत्ता 01 ते 05 साठी उमेदवाराचे D.T.Ed / D.Ed उत्तीर्ण आणि TET / CTET (पेपर 1) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

इयत्ता 06 ते 08 साठी उमेदवाराचे D.T.Ed / D.Ed / B.Ed उत्तीर्ण आणि TET / CTET (पेपर 2) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

इयत्ता 09 ते 12 साठी उमेदवाराचे B.Ed आणि Post Graduation उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

 

 

पोर्टलमार्फत दिनांक 15/11/2022 ते 7/12/202 या कालावधीमध्ये 196 व्यवस्थापनाच्या रिक्त पदांसाठी उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम घेण्यात आलेले होते. परंतू तांत्रिक कारणास्तव त्यावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या व्यवस्थापनांसाठी उमेदवारांकडून नव्याने प्राधान्यक्रम घेण्यात येत आहेत. यापूर्वी 196 व्यवस्थापनांच्या पदभरतीस इच्छुक असलेल्यांनी प्राधान्यक्रम नोंदविलेले असतील त्यांनीही नव्याने प्राधान्यक्रम नोंद करणे आवश्यक आहे.

 

यापूर्वी दिनांक 7/7/2022 च्या सूचनांनुसार स्वप्रमाणपत्र अपडेट केलेले आहेत परंतु तांत्रिक कारणास्तव काही उमेदवारांचे स्वप्रमाणपत्र अपडेट केलेले दिसून येत नसतील तर त्यांनी ते स्वप्रमाणपत्र अपडेट करावेत. दिनांक 15/11/2022 रोजी पोर्टलवर दिलेल्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची कार्यवाही करावी. प्राधान्यक्रम Generate करून lock करतेवेळी उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार आपण पात्र असलेलेच प्राधान्यक्रम lock करावेत.

 

ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी https://mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर स्व प्रमाणपत्र पूर्ण केलेले नाही, त्यांनी सर्व प्रथम आपले स्व प्रमाणपत्र पूर्ण (Self Certified) करावे, त्यानंतरच त्यांना प्राधान्यक्रम उपलब्ध होऊ शकतील. उमेदवारांना त्यांचा TAIT २०१७ चा परीक्षा क्रमांक (SED_TAIT_XXXXXXX) माहित नसल्यास नजीकच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांचेकडे उमेदवाराच्या ओळखीचा पुरावा दाखवून परीक्षा क्रमांक प्राप्त करून घेता येईल. लॉगीन करण्यासाठी पूर्वी नोंद असलेला mobile क्रमांक बदलला / हरवला असेल तर नजीकच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांचेकडे उमेदवाराच्या ओळखीचा पुरावा दाखवून mobile क्रमांक बदल करून घेता येईल.

Amit Agrawal

https://mahitikida.in/ I am a Marathi Blogger, Owner/Founder of https://mahitikida.in/. 4 Years of Professional Blogging experience.

Close Help dada