Pavitra portal पवित्र पोर्टल झाले सुरू आता शिक्षक भरतीचा मार्ग सुकर

Pavitra portal 2023 मध्ये महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या सुमारे 30000 पदांची भरती केली जाईल. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने सुरळीत शिक्षक भरती करण्याच्या उद्देशाने 2017 मध्ये पवित्र (सर्व शिक्षक भरतीसाठी दृश्यमान पोर्टल) पोर्टल सुरू केले. महाराष्ट्र शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने IBPS मार्फत फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिक्षक पात्रता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2023 आयोजित केली … Read more