Pavitra portal

Pavitra portal पवित्र पोर्टल झाले सुरू आता शिक्षक भरतीचा मार्ग सुकर

Pavitra portal 2023 मध्ये महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या सुमारे 30000 पदांची भरती केली जाईल. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने ...

Close Help dada