Talathi Bharti District Wise Posts

Talathi Bharti District Wise Posts

नाशिक विभाग – १०३५

औरंगाबाद विभाग – ८७४

कोकण विभाग – ७३१

नागपूर विभाग – ५८०

अमरावती विभाग – १८३

पुणे विभाग – ७४

शासन निर्णय पाहण्यासाठी ; येथे क्लिक करा